top of page

רגש הוא חלק ממנירגש הוא חלק ממני
רגש הוא חלק ממני

רגש הוא חלק ממני.

רגש שלילי, רגש חיובי

רגש לא חייב להיות הגיוני

הוא עולה אוטומטית ללא רצוני.

רגש הוא רגש, הוא זמני

ונותן להרגיש את החיים בתוכי.


להדחיק כל רגש שלילי

מונע התנסות ברגש חיובי

ומשאיר אותו עמוק בתוכי.

לבטא כל רגש שלילי

ללא הזדהות וללא שיפוט

מביא לגופי ונפשי בריאות.


לתת לעצמי ולאחרים רשות

להרגיש ולהתנסות ברגשות שעולים

מאפשר לכולנו לפתוח מחסומים

ולהשתחרר מפחדים מיותרים.

כך משתפרת איכות החיים

וכולנו חוזרים להרמוניה בחיים.


נגהה לורד 8/15


Comments


bottom of page