top of page

הפתרון לכל בעיה

הפתרון לכל בעיה הוא קודם כל מודעות

במציאות אין בעיות. הכל בדיוק כמו שצריך להיות. אנו תמיד במקום הנכון, בזמן הנכון, עושים מה שעלינו לעשות בכדי ללמוד את השיעור שעלינו ללמוד, והוא: לאהוב ללא תנאי את עצמנו וכל אחד אחר.

החיים הם בית-ספר. אנחנו כאן להכיר ולדעת את עצמנו בכדי לאפשר לעצמנו להיות כל אשר הננו. כל בעיה שעולה היא בעצם הזדמנות לגלות ולחבוק את מי שאנחנו באמת.

סבל מיותר נובע ממשמעויות ופרשנויות שגויות שאנו מייחסים לדברים. משמעויות ופרשנויות המבוססות על הנחות מוטעות. מתח נוסף נוצר כאשר אנו לא מתקשרים ומבהירים לעצמנו את האמת.

כל דבר בעולמנו החיצוני משקף את עולמנו הפנימי. כל התנסות, כולל התנהגותנו, נובעת ממחשב גופנו. כדי לשפר את מצבנו עלינו לחפש עמוק בתוכנו, עלינו לשנות את מחשבותינו, עלינו לשנות את דעתנו. השיעורים יחזרו על עצמם עד שנבין אותם ועד שנשנה את הגישה שלנו.

טרנספורמציה היא אפשרית ככל שאנו נעשים יותר מודעים לעצמנו וכאשר אנו מכירים ומודים באמונות ובהתנהגויות השגויות שלנו. בכדי להגיע למקום בו אנו מעדיפים להיות, עלינו קודם כל להכיר ולקבל את המקום בו אנו נמצאים.

לכן, הנוסחה לפתור כל בעיה היא:

1. להתבונן - בכדי לחוות ולהבין את השיעור.

2. לקבל - בכדי ליצור מרחב לשינוי.

3. לתקן - בכדי ליצור את השינוי שאנו רוצים.


פתרון לכל בעיה
פתרון לכל בעיה

הנוסחה לפתור כל בעיה


1. להתבונן

עליך להתבונן במצבך באובייקטיביות כפי שהוא ברגע זה,

להרשות לרגשותיך לעלות ולהישאר איתם מבלי להזדהות,

להתייחס לרגשותיך כמשהו נפרד מהחלק בך שמתבונן.

לזכור: יצרת את מצבך בכדי לחוות וללמוד.

2. לקבל

עליך לקבל את עצמך ואת מצבך ברגע זה ללא שיפוט,

להשתחרר מההתנגדות. לוותר לגמרי על הצורך שהמצב יהיה שונה, כי המצב משרת אותך בדיוק כפי שהוא.

ואז לשאול את עצמך: מהו השיעור שלי כאן? אילו החלטות הביאו אותי למצב הזה?

3. לתקן

לאחר שהתבוננת בעצמך באובייקטיביות, קיבלת את המצב ללא שיפוט והבנת בבירור את השיעור, אז אפשר יהיה לחשוב בצלילות, לעשות את השינויים הנכונים, ולהחליט החלטות חדשות. עליך להתמקד בתוצאה הרצויה בהתמדה עד הגשמתה.

Comments


bottom of page