מפגשים

ימי ראשון - מתקדמים
19:00 - 21:30
ימי שלישי - מפגש נשים
19:00 - 21:00
ימי חמישי - חוג מדיטציה
19:00 - 21:00 
התשלום בתרומה
יסמין לב לוגו_לוגו כשהלב והמחשב מתחברים
הרמוניה בחיים ע"ר. 2021 ©
 טרנספורמציה היא מדע מדויק  
  • Facebook