top of page

(1970 - 1984)  בבאג’י

שרי בבאג’י הופיע ביוני 1970 במערה למרגלות הר קיילש הקדוש שבצפון הודו. הוא היה נראה כנער בן 17 אבל הציג חוכמה גדולה כמו של אדם בגיל 100. בואו של בבאג’י נצפה מראש הן בכתובים והן על ידי קדוש הודי בשם מהנדרה בבא אשר הכין אנשים לבואו של בבאג’י לאחר שבבאג’י התגלה לו בחלום והופיע לו שוב באופן מוחשי. לאחר בואו של בבאג’י בגוף פיזי, קרו הרבה נסים לכל מי שבא במגע איתו. אנשים הבריאו מכל סוג של מחלה וקרו נסים רבים אחרים. אנשים נהרו אל בבאג’י בעיקר כי הם התנסו באהבה אדירה במחיצתו. המסר העיקרי של בבאג’י הוא - אמת, פשטות, אהבה והקדשת כל עבודה שלנו לאלוהים. בבאג’י חזר שוב ושוב על החשיבות של עבודה והמליץ להשקיע את זמננו בשירות לאנושות מבלי לצפות לתמורה. בבאג’י כיבד את כל הדתות והדגיש בעיקר שעלינו לחזור לאנושיות. 

שרי בבאג’י העניק לעולם את המנטרה 

  

אום נמהה שיוויה  

שפירושה: אלוהים מחסי או רצון אלוהים יעשה.

 Om Namah Shivaya

parpar baba.jpg
bottom of page